Poniższa tebela umożliwia wstępną identyfikację gwintu na podstawie      pomiaru jego zewnętrznej lub wewnętrznej średnicy

gwinty