Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nakłada na nas obowiązek przyjęcia w ciągu 14 dni zwrotu towaru zakupionego poza siedzibą przedsiębiorstwa. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjatki. Dotyczy to zwłaszcza rzeczy służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb kupującego. 

Ponieważ umożliwiliśmy Państwu zakup węży o zamówionej długości, odcinanych z rolki, po przygowowaniu przez nasz magazyn takiego kawałka, zwrot lub wymiana już odciętego na Państwa życzenie węża nie będzie możliwa.
Naturalnie w przypadku uznanej reklamacji jakościowej staramy się załatwić sprawę zgodnie z życzeniem klienta.

Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych, odcinki węży odesłane mimo powyższego zastrzeżenia pozostawiamy do dyspozycji zwracającego w siedzibie naszej firmy. Odbiór takiego bezpodstawnie zwróconego węża jest możliwy w godzinach pracy, w siedzibie naszej firmy. Na prośbę kupującego możemy odesłac taki produkt na jego koszt.
W skrajnych przypadkach, po bezskutecznym wezwaniu do odebrania, zwłaszcza w odniesieniu do produktów o dużych gabarytach, możemy zacząć naliczać opłatę za przechowywanie na podstawie rynkowych stawek magazynowania.
W ostateczności możemy złożyć taki produkt do depozytu sądowego i przed sądem dochodzić wynagrodzenia za magazynowanie.

PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY