• Konsultacje i doradztwo

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży i postarają się doradzić Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
Niestety nie zawsze jest możliwe wzięcie pod uwagę wszystkich warunków konkretnego zastosowania, dlatego 
ostateczną decyzję o zakupie i sposobie zastosowania produktu podejmuje kupujący na swoje ryzyko i odpowiedzialność.