Odporność chemiczna najczęściej stosowanych elastomerów

Poniżej znajduje się zestawienie podstawowych cech elastomerów ogólnego przeznaczenia stosowanych do produkcji węży i przewodów dla przemysłu, rolnictwa i motoryzacji:

Silikon - VMQ jest generalnie odporny na utlenianie, chemikalia, ozon, skoncentrowany jodowodorek, ale wrażliwy na wiele rozpuszczalników i stężonych kwasów.

Fluorosilikon - FVMQ jest podobny do silikonu, ale odporny na benzynę, rozpuszczalniki aromatyczne i chlorowane rozpuszczalniki. Jest wrażliwy na ketony i niektóre substancje chemiczne, takie jak hydrazyna

Fluorokarbon - FKM jest odporny na wszystkie alifatyczne, węglowodory aromatyczne i fluorowcowane, kwasy, oleje roślinne i zwierzęce ale jest wrażliwy na ketony, estry o niskiej masie cząsteczkowej i związki zawierające azot.

Neopren - CR jest generalnie odporny na łagodne chemikalia i węglowodory alifatyczne, ozon, wybrane oleje i rozpuszczalniki ale jest wrażliwy na silnie utleniające kwasy, estry, ketony i chlorowane węglowodory aromatyczne.

Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy, Nitryl - NBR, jest generalnie odporny na węglowodory, tłuszcze, oleje, smary, płyny hydrauliczne i różne inne chemikalia ale jest wrażliwy na ketony, estry, aldehydy, węglowodory aromatyczne i nitrowęglowodory.

Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy EPDM jest generalnie odporny na oleje zwierzęce i roślinne, silnie utleniające chemikalia i ozon, — ale jest wrażliwy na oleje mineralne, rozpuszczalniki i węglowodory aromatyczne.

Poniższa tabela porównuje odporność elastomerów na niektóre związki (w temperaturach niższych niż 65°C).

s - Nadaje się do użycia z minimalnym oddziaływaniem lub bez wpływu.

l - Często odpowiedni, ale z pewnymi ograniczeniami.

u - Bardzo ograniczone zastosowanie lub zupełnie nie nadaje się.

CHEMIKALIA

ELASTOMERY

CHEMIKALIA

ELASTOMERY

Silikon VMQ

Neopren CR

Kauczuk EPDM

Fluorosilikon FVMQ

Fluorokarbon FKM

Nitryl NBR

Silikon VMQ

Neopren CR

Kauczuk EPDM

Fluorosilikon FVMQ

Fluorokarbon FKM

Nitryl NBR

Alkohol drzewny

s

s

s

s

u

s

Oleje ASTM #1

s

s

u

s

s

s

Alkohol etylowy-spirytus

s

s

s

s

u

s

Oleje ASTM #4

u

u

u

l

s

l

Amoniak (płynny)

s

s

s

s

u

l

Oleje mineralne

l

l

u

s

s

s

Benzyna

u

u

u

s

s

s

Olej lniany

s

u

u

s

s

s

Chlor mokry

u

u

l

l

s

u

Olej napędowy

u

u

u

s

s

s

Chlor suchy

u

u

u

s

s

u

Olej opałowy

u

l

u

s

s

s

Chlorek Magnezu

s

s

s

s

s

s

Oliwa z oliwek

s

l

l

s

s

s

Chlorek siarki

u

u

u

s

s

u

Ozon

s

l

s

s

s

u

Chlorek wapnia

s

s

s

s

s

s

Paliwo lotnicze JP4

u

u

u

s

s

s

Chloroform

u

u

u

l

s

u

Perchloretylen

u

u

u

l

s

u

Dwutlenek węgla mokry

l

l

l

l

l

s

Piwo

s

s

s

s

s

s

Dwutlenek węgla suchy

l

l

l

l

l

s

Podchloryn sodu

l

u

l

l

s

l

Etanol

s

s

s

s

u

s

Powietrze

s

s

s

s

s

s

Freon 114

u

s

s

l

l

s

Propan

u

l

u

l

s

s

Gaz ziemny

s

s

u

u

s

s

Roztwory ługu

l

l

s

l

l

l

Glukoza

s

s

s

s

s

s

Roztwory wybielaczy

l

u

s

l

s

l

Ksylen

u

u

u

s

s

u

Siarczan żelazowy

l

s

s

s

s

s

Kwas borowy

s

s

s

s

s

s

Smary i oleje silikonowe

u

s

s

s

s

s

Kwas mlekowy

s

s

s

s

s

s

Sole miedzi

s

s

s

s

s

s

Kwas Octowy 5%

s

s

s

s

s

l

Sole potasu

s

s

s

s

s

s

Kwas taninowy

l

l

s

s

s

s

Ścieki

s

l

s

s

s

s

Kwas siarkowy rozcieńc.

u

u

l

u

s

u

Terpentyna

u

u

u

s

s

s

Metanol

s

s

s

s

u

s

Tłuszcze zwierzęce

l

l

l

s

s

s

Nafta

u

l

u

s

s

s

Toluen

u

u

u

s

s

u

Ocet

s

l

s

u

s

l

Trichloreten

u

u

u

s

s

u

 

Tabele oceny elastomerów i wzmocnień

Poniższe tabele wyjaśniają mocne i słabe strony surowców użytych do produkcji węży i przewodów dla przemysłu, rolnictwa i motoryzacji.

Skala ocen:

1-doskonały

2-dobry

3-zadowalający

4-słaby

Tkaniny

Maksymalna temperatura pracy ciągłej

Kwasy

Alkalia

Rozciągliwość i ścieranie

Włókno szklane

370°C

1

3

3

Poliester

175°C

2

2

1

Nylon

160°C

3

1

1

Nomex

220°C

3

2

1

Kevlar

200°C

4

1

2

Bawełna

105°C

4

1

2

Teflon

200°C

1

3

3Rozciąganie

Oporność elektryczna

Nieprzepuszczalność

Żywotność

Ścieralność

Rozerwania

Zwietrzenie

Ozon

Promieniowanie

Woda

Kwasy

Alkalia

Benzyna

Smak

Zapach

Nie brudzące

Starzenie w temp. 100°C

Starzenie w temp. pokojowej

Rodzaj elastomeru

Zakres temperatur

Odporność fizyczna

Odporność na warunki otoczenia

Subiektywne

Ciepło

Silikon VMQ

-70°C / +315°C

2

1

4

2

4

2

1

1

2

1

3

2

4

1

1

1

1

1

Fluorosilikon FVMQ

-50°C / +230°C

2

1

4

2

3

2

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

Neopren CR

-40°C / +120°C

1

3

3

1

1

1

2

2

2

3

3

3

1

3

2

3

2

2

Hypalon CSM

-30°C / +135°C

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

3

3

3

3

2

2

1

1

Nitryl NBR

-40°C / +120°C

1

2

2

1

1

2

3

4

3

1

4

2

2

3

2

2

2

2

Vinyl PVC

-20°C / +75°C

2

1

3

2

2

3

1

1

2

1

2

2

3

2

2

2

4

1